Sixten Olsson (1910)

Sixten Olsson: Spanska frontminnen («Recuerdos del frente espanol»; Arbetarkulturs förlag. 1938. 142 pages).

Sixten Olsson: Spanska frontminnen («Recuerdos del frente espanol». Arbetarkulturs förlag. 1938. 142 pages).

Sixten Rogeby: Spanienfrivillig, i en minnesskrift 1961, 13:

Organisationen fick från början förbundskaraktär. Vid ett stormöte den 12:e december 1938 diskuterades om vi från starten skulle försöka oss på ett interskandinaviskt förbund eller nöja oss med ett riksdito; det senare blev beslutat och förbundet konstituerades vid en konferens den 29:e april 1939 under medverkan av 10 ombud från Stockholm, 6 från Göteborg, 3 från Norrland, 2 från Sydsverige och 1 från vardera Dalarna, Värmland och Västerås. Gäster vid konferensen var bland andra adv. Georg Branting, ordföranden i Spanienveteranernas stödfond Danielsson, dr Nils Silfverskjöld och från den norska broderorganisationen Per Moen.

ARKIV MED MATERIAL OM SPANSKA INBÖRDESKRIGET
Gösta Andersson – 2 volymer
Stig Berggren – 2 volymer
Gustav Blomberg – 3 volymer
Georg Branting – 13 volymer (av 42), handlingar rörande spanska inbördeskriget och barnteckningar
Per Eriksson – enstaka volymer
Gösta Hjärpe – 4 volymer
Max Hodann – enstaka volymer
Ernst Ingvar Karlsson – < 1 volym International rescue committee – 1 volym Carl Mattson – 2 volymer Nyköpings lokala Spanienkommitté – 1 volym Knut Olsson – enstaka volymer Sixten Rogeby – enstaka volymer Kajsa Rothman – < 1 volym Helmut Rüdiger – enstaka volymer