Restaurante «Quinta Anita» (1945)

Quinta Anita: “!Bienvenidos! Quinta Anita. Restauranten med chilespecialiteter i mot och dryck Quinta Anita ingar som del i Mosebackeetablissementer. Best. tel. 41 40 36, 40 36 45.