Publicaciones del SHfS

Las revistas Storm över Spanien, Solidaritet y el periódico Stormklockan : tidning för arbetarungdom i stad och på land, publicación del Sveriges Kommunistiska Ungdoms förbund. El n. 2 del año 1938 recoge noticias sobre la participación sueca en la guerra civil española

Storm över Spanien : det spanska fascistupproret, dess förhistoria och följder / utg. i anslutning till hjälpaktionen för det kämpande spanska folket av Svenska hjälpkommittén för Spanien.
Branting, Georg, 1887-1965 (författare)
Olberg, Paul, 1878-1960 (författare)
Svenska hjälpkommittén för Spanien, Stockholm, 1936, 46 pp.

1937. Durango martyrstaden ett tyskt bombardemang dess orsaker och verkningar. Svenska hjälpkommittén för Spanien; Eriksons boktr., 1937 – 20 páginas. 2 ediciones.
1937. Förteckning över talare och material till de lokala spanienkommittéerna, augusti 1937 by Svenska Hjälpkommittén för Spanien. 2 editions published in 1937 in Swedish
1937. Kortfattad redogörelse över arbetet, dess organisation och utveckling samt rapport från kommitténs revisorer by Svenska hjälpkommittén för Spanien. 3 editions published in 1937 in Swedish
1938. Våra Spanien-Barn: En kortfattad redogörelse för Svenska Hjälpkommitténs för Spanien verksamhet på barnhjälpens område under tiden från 9. Oktober 1936 till 1. November 1938. 1 edition published in 1938
1938. Spanienhjälpen : en redogörelse över Svenska Hjälpkommitténs för Spanien verksamhet under tiden 9 oktober 1936-31 augusti 1938. Stockholm. Herzog, 1938, 61 páginas. 3 editions published in 1938 in Swedish
1939. I dag Spanien- : dikter och prosa : musik : teckningar. 61 páginas. 2 editions published in 1939
1939. Kamp och humanitet : En rapport avgiven vid möte i Auditorium den 13 febr. 1939 by Georg Branting

1949: Spanien mot Franco. 5 editions published in 1949 in Swedish