Cruz Roja

Suecia tuvo bajo su protección dos hogares de niños durante la Guerra Civil: uno en Denia (zona republicana) y otro en Guetaria (zona nacional), inaugurados el mes de julio de 1937, que fueron tutelados por un Comité Femenino de la Cruz Roja de ayuda a los niños españoles. Parece que huvo un tercer hogar sueco.

Den svenska kvin-nokommittén för Spaniens barn upprättar för sin del två barnhem, av vilka det ena inviges den 31 juli i byn Guetaria på Francosidan och det andra den 1 augusti i staden Denia under Valencia regeringens kontroll. Utrustningen är helt bekostad genom insamling i Sverige. Båda barnhemmen ha svensk ledning samt äro auktoriserade av Internationella Röda korset och Internationella Rädda barnen.