Svenska kvinnokommittén för Spaniens barn (1936-1940)

DN, 10 junio 1937.

Suecia tuvo bajo su protección dos hogares de niños durante la Guerra Civil: uno en Denia (zona republicana) y otro en Guetaria (zona nacional), inaugurados el mes de julio de 1937, que fueron tutelados por un Svenska kvinnokommittén för Spaniens barn (Hamngatan 32, 3 tr.). Parece que hubo un tercer hogar sueco.

Den Svenska kvinnokommittén för Spaniens barn (Comité Sueco de Mujeres por la Infancia de España) upprättar för sin del två barnhem, av vilka det ena inviges den 31 juli i byn Guetaria på Francosidan och det andra den 1 augusti i staden Denia under Valencia regeringens kontroll. Utrustningen är helt bekostad genom insamling i Sverige. Båda barnhemmen ha svensk ledning samt äro auktoriserade av Internationella Röda korset och Internationella Rädda barnen.

Una de las grandes promotoras de estas acciones fue Anna Elgström.